• Foto voor slider

Blogs

U kunt als leverancier ervoor zorgen dat uw financiële schade in het geval van het faillissement van een afnemer zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit kan door het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud is geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.