• Foto voor slider

Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.

logo via
Een efficiënt debiteurenbeleid maakt daar deel vanuit. Advocatenkantoor Van Weelderen heeft de kennis en expertise in huis om uw vorderingen snel en efficiënt te incasseren waarbij resultaat, kostenbeheersing en communicatie centraal staan.

Ons kantoor is aangesloten bij de Vereniging van Incasso Advocaten (VIA) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) en is bij uitstek gespecialiseerd in de behandeling van incassozaken.

Wij bieden onze incassodiensten aan tegen zeer aantrekkelijke tarieven op basis van No cure No pay. U kunt bij ons het gehele incassotraject onderbrengen van de eerste sommatie tot en met de executie van een vonnis. Uw incasso is bij ons in deskundige handen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze incassotarieven en het uit handen geven van uw vordering ter incasso.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.