• Foto voor slider

Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert en procedeert op het gebied van het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, incasso, geschillen omtrent de nakoming van contracten, conflicten tussen vennoten, bestuurdersaansprakelijkheid, begeleiding van bedrijven in financiële moeilijkheden, bedrijfsovernames, handelsnaamkwesties, merkenrecht en auteursrecht.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.